قالب وردپرس

اخبار پژوهشی

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
آرشیو اخبار
  Dr.gilasiyanDr.gilasiyan
 • گونه های Cylindromyia uncinata Gilasian, Talebi & Ziegler, 2014 (Diptera: Tachinidae) و Cylindromyia vallicola Ziegler & Gilasian, 2014 (Diptera: Tachinidae) که برای اولین بار در دنیا توصیف شده اند به ترتیب از بافت در استان کرمان و کلیبر در استان آذربایجان شرقی جمع آوری شده اند. جنس نر گونه Cylindromyia persica نیز در سال 2014 برای اولین بار از الیگودرز در استان لرستان جمع آوری و توصیف شده است.

  Minthodes Minthodes Minthodes
  دکتر ابراهیم گیلاسیان
  موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
 • گونه Minthodes susae Gilasian & Ziegler, 2016 (Diptera: Tachinidae) طی اجرای پروژه بررسی تاکسونومیک مگس های خانواده Tachinidae در خوزستان (پارک ملی کرخه) جمع آوری و به عنوان گونه جدید برای دنیای علم توصیف شده است.

  Minthodes
  دکتر ابراهیم گیلاسیان
  موسسه تحقیقات گیاه پزشکی