قالب وردپرس

بازدید علمی تخصصی اعضای انجمن ژنتیک و بنیاد ملی نخبگان از موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،دوشنبه 30 مرداد1396

پنجمین جلسه مصاحبه جذب هيئت علمي (فراخوان بهمن ماه 1395) موسسه، شنبه 28 مرداد 1396

آگوست 19, 2017

جلسه آشنايي بيشتر با توليد اپليكيشن، چهارشنبه- اول شهریورماه 1396

آگوست 23, 2017

بازدید علمی تخصصی اعضای انجمن ژنتیک و بنیاد ملی نخبگان از موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور،دوشنبه 30 مرداد1396

تعدادی از استادان و اعضای انجمن ژنتیک بنیاد ملی نخبگان از نمایشگاه دائمی، موزه حشرات هایک¬میرزایانس و مجموعه گیاهان و قارچ‌های موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور بازدید بعمل آورند. بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با فعالیت‌های موسسه، از آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی در حوزه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی موسسه مطلع شدند. سپس آقای مهندس جوزدانی مسئول روابط ‌عمومی و حوزه ریاست توضیحاتی درباره یافته‌های تحقیقاتی و اهمیت مجموعه‌ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی موسسه و نقش حاکمیتی آن در تحقیقات بنیادی و کاربردی گیاه‌پزشکی ارائه نمود. در ادامه سرکار خانم دکتر سری محقق بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات، اشاره¬ای به پروژه‌های تحقیقاتی آن بخش و اثربخشی آنها در دست‌یابی به امنیت غذایی و سلامت جامعه نمود.
در ادامه، بازدیدکنندگان ضمن بازدید از مجموعه گیاهان و قارچ‌ها در بخش تحقیقات رستنی‌ها، از دستاوردها و فعالیت‌های هرباریوم وزارت جهادکشاورزی مطلع شدند و سرکار خانم دکتر عسگری رئیس بخش تحقیقات رستنی‌ها و محققان آن بخش توضیحاتی درباره مجموعه گیاهان و قارچ‌های موسسه،‌ تاریخچه و اهمیت آن ارائه نمودند.
در پایان، از مجموعه رفاهی بلوط موسسه بازدید بعمل آمد.
تقدیر وتشکر بنیاد ملی نخبگان از ریاست محترم موسسه

DSC05392
DSC05389
DSC05375
DSC05385

دیدگاه ها بسته شده است