قالب وردپرس

نشست علمي تخصصي مديريت سفيدبالك‌ها در فضاي سبز شهري و راهكارهاي مقابله با آن‌ها

بازدید آقای دکتر دراگان سفیرمحترم صربستان ازموسسه، 29شهریور 1396

سپتامبر 24, 2017

پرسرعت‌ترین اینترنت جهان شناسایی شد

سپتامبر 25, 2017

نشست علمي تخصصي مديريت سفيدبالك‌ها در فضاي سبز شهري و راهكارهاي مقابله با آن‌ها

روز چهارشنبه 22 شهریورماه 1396، در مركز مطالعات برنامه‌ريزي شهري و روستايي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور در يك نشست علمي- تخصصي به بررسي مديريت سفيدبالك‌ها در فضاي سبز و راهكارهاي مقابله با آنها پرداخته شد. در اين نشست دكتر شهاب منظري عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي کشور به معرفي خانواده سفيدبالك‌ها و اقدامات انجام‌شده در خصوص كنترل آن‌ها اشاره کرد:

تاكنون حدود 1600 گونه سفيدبالك در دنيا شناسايي‌شده است و فضاي سبز شهر تهران ميزبان چند گونه از آن‌ها می‌باشد. مساعد بودن شرايط آب و هوايي، فراواني ميزبان گياهي و فعال نبودن يا عدم استقرار دشمنان طبيعي مي‌تواند از عوامل طغيان سفيدبالك توت باشد. هم‌چنين، به دليل پتانسيل بالاي توليدمثل اين حشره و كوتاه بودن طول هر نسل آن كه بين 20 تا 30 روز (با شرايط آب و هوايي متغير است)، شاهد افزايش جمعيت آن از نسل پنجم به بعد هستيم.

راهکارها و اقدامات انجام‌شده:

1-تدوين دستورالعمل زمستانه
2-تشكيل كارگروه و شبكه مراقبت سفيدبالك توت
3- پايش يا مانيتورينگ
4- تدوين دستورالعمل مديريت اين سفيدبالك در فضاي سبز شهر تهران
5- استفاده هدفمند از تله‌هاي زرد چسبنده
6-حذف پاجوش‌ها و تنه‌جوش‌ها
7-آبشويي درختان توت با در نظر گرفتن استاندارهاي مربوطه
8-كاربرد آفت‌كش‌هاي گياهي و غيرشيميايي
9-حذف شاخ و برگ‌هاي آلوده (هرس سبز)
10-روغن‌پاشي زمستانه و جمع‌آوري برگ درختان توت و هرس و فرم‌دهي آن‌ها
11-اجتناب از توزيع و كاشت نهال‌هاي توت و زيتون و ساير ميزبان‌هاي احتمالي و افزايش تنوع پوشش گياهي
12-معرفي دشمنان طبيعي اين سفيدبالك شامل شكارگرها و زنبورهاي پارازيتوئيد

نكته مهم اين است كه سفيدبالك‌ها ناقل هيچگونه بيماري به انسان نيستند و تنها ممكن است در صورت ورود به چشم و مجاري بيني حساسيت‌هايي را ايجاد كنند. احتمال تصور بيماري‌زا بودن اين سفيدبالك به اين مسئله بر‌مي‌گردد كه در رسانه‌ها به اين حشره، عمدتاً پشه سفيد و يا مگس سفيد گفته مي‌شود، درحالي‌كه سفيدبالك‌ها گياه‌خوارند و متعلق به حشرات راسته دوبالان نيستند.

 
sefid

دیدگاه ها بسته شده است