قالب وردپرس

بازدید هیئت ایکریسات از مؤسسه – دوشنبه 10 مهرماه96

برگزاری همايشي يك روزه “Iranian Herbaria: Prospects and Challenges” در تاریخ اول آبان ماه سال 1396

سپتامبر 27, 2017

بازدید هیئت ایکریسات از مؤسسه – دوشنبه 10 مهرماه96

بازدید هیئت ایکریسات از مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور– دوشنبه 10 مهرماه  

روز دوشنبه دهم مهرماه هیئتی متشکل از محققین و مدیران مؤسسه تحقیقاتی کشاورزی مناطق نیمه‌خشک گرمسیری (ایکریسات)، از نمایشگاه دائمی، موزه حشرات هایک میرزایانس و مجموعه گیاهان و قارچ‌های مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور بازدید بعمل آوردند. در این بازدید که آقای دکتر حسینی مسئول روابط بین‌الملل مؤسسه و هم‌چنین آقای دکتر مؤمنی رئیس گروه مراکز تحقیقاتی بین‌المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که هیئت مذکور را همراهی می‌کردند. ابتدا بازدیدکنندگان ضمن آشنایی با فعالیت‌های موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور از آخرین دستآوردهای علمی و پژوهشی در حوزه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی مطلع شدند. در ادامه محققین بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات، توضیحاتی درخصوص تاریخچه‌ی موزه حشرات هایک میرزایانس و اهمیت آن در تحقیقات کشاورزی ارائه نمودند. سپس، هیئت مذکور ضمن بازدید از مجموعه گیاهان و قارچ‌های مؤسسه در بخش تحقیقات رستنی‌ها از دستاوردها و فعالیت‌های هرباریوم وزارت جهادکشاورزی مطلع شدند و آقای مهندس دادخواهی پور معاون بخش تحقیقات رستنی‌ها توضیحاتی درخصوص مجموعه گیاهان و قارچ‌های مؤسسه،‌ تاریخچه و اهمیت آن ارائه نمود. لازم به ذکر است نمایندگان مؤسسه ایکریسات ابراز علاقه‌مندی نمودند تا محققین مؤسسه مذکور در آینده از این موسسه بازید بعمل آورند و پروژه‌های تحقیقات مشترکی را تدوین نمایند. هم‌چنین از محققین موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور جهت بازدید از فعالیت‌های تحقیقاتی مؤسسه ایکریسات دعوت بعمل آمد.

e4
e3
e2
e1

دیدگاه ها بسته شده است