قالب وردپرس

گزارش همایش “چشم‌اندازها و چالش‌های هرباریوم‌های ایران” – اول آبان ماه 96

جلسه ارزیابی واحدها و هسته‌های فناور گیاه‌پزشکی-شنبه 27 مهرماه96

اکتبر 24, 2017

اهدای مجموعه شخصي حشرات به موزه حشرات هايك ميرزايانس

اکتبر 25, 2017

گزارش همایش “چشم‌اندازها و چالش‌های هرباریوم‌های ایران” – اول آبان ماه 96

همایش “چشم‌اندازها و چالش‌های هرباریوم‌های ایران” - اول آبان ماه 1396  

روز دوشنبه اول آبان ماه 96، همزمان با هفتاد و دومین سال تاسیس هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی “IRAN”، همايشي يك روزه با عنوان “چشم‌اندازها و چالش‌های هرباریوم‌های ایران” در موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور برگزار شد. در اين همايش كه حدود 100 نفر از اساتید و پژوهشگران فعال در زمينه حفاظت از ذخاير ژنتيكي گياهي سراسر كشور حضور داشتند، ابتدا رئيس موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور، آقاي دكتر ابراهيم ابراهيمي، ضمن خوش‌آمدگويي به شركت كنندگان، آرزوي نشستي پربار براي ارتقاي هرباريوم‌هاي ايران را نمودند. سپس آقاي دكتر رسول زارع، معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، اطلاعاتي را در زمينه وضعيت فعلي مجموعه‌هاي ذخاير ژنتيكي تابع سازمان تات و برخي برنامه‌هاي پيش روي اين سازمان در اين خصوص ارايه دادند. خانم دكتر بيتا عسگري، رئيس بخش تحقيقات رستني‌ها، سخنران بعدي اين همايش بودند كه توضيحاتي را در مورد هرباريوم وزارت جهاد كشاورزي كه يكي از قديمي‌ترين، غني‌ترين و متنوع‌ترين مجموعه‌هاي تنوع زیستی و ذخایر ژنتيكي ایران مي‌باشد، ارايه دادند. در ادامه آقاي دكتر Ernst Vitek، رئيس بخش گياه‌شناسي موزه تاريخ طبيعي وين، درمورد منابع ديجيتالي معروف مرتبط با گياهشناسي و برخي پروژه‌هاي مربوط به هرباريوم‌هاي مجازي توضيحاتي را ارايه دادند. آقايان دكتر فرشيد معمارياني از دانشگاه فردوسي مشهد و آقاي دكتر منصور میرتاج الدینی از دانشگاه شهيد باهنر كرمان، به ترتيب سخنرانان بعدي اين همايش بودند كه نظرات و ديدگاه‌هاي خود را در مورد تعاملات و چالش‌هاي هرباريوم‌هاي ايران ايراد نمودند. در جلسه پاياني اين همايش، نشست هم‌انديشي با هدف بحث پيرامون ديجيتالي كردن هرباريوم‌هاي ايران برگزار شد.

1
5
2
4

دیدگاه ها بسته شده است