قالب وردپرس

دوره آموزشي” جدول زندگي و كاربرد آن در مطالعه ديناميك جمعيت آفات و دشمنان طبيعي”- چهارم و پنجم آذرماه 1396

جلسه تدوین برنامه راهبردی کشت و صنعت جوین- اول آذرماه 1396

نوامبر 29, 2017

بازدید علمی کارشناسان شهرداری تهران از موزه حشرات هایک میرزایانس و نمایشگاه دائمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور – دوشنبه 20 آذرماه

دسامبر 16, 2017

دوره آموزشي” جدول زندگي و كاربرد آن در مطالعه ديناميك جمعيت آفات و دشمنان طبيعي”- چهارم و پنجم آذرماه 1396

گزارش دوره آموزشي" جدول زندگي و كاربرد آن در مطالعه ديناميك جمعيت آفات و دشمنان طبيعي" توسط پروفسور Chi

دوره آموزشي"جدول زندگي و كاربرد آن در مطالعه ديناميك جمعيت آفات و دشمنان طبيعي" روزهاي شنبه و يكشنبه چهارم و پنجم آذرماه سال جاری در دو نوبت صبح و بعدازظهر توسط پروفسور  Hsin Chi استاد بازنشسته دانشگاه ملی تایوان، در محل كتابخانه مركزي موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار گرديد. در اين دوره 28 نفر از اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه هاي شاهد، كردستان، تربيت مدرس، دانشگاه آزاد اراك، مراغه، لرستان، اهواز، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات و اعضاي هيات علمي موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور و مراكز استانها حضور داشتند. در اين دوره پروفسور Chi برنامه جديدي از نرم‌افزار خود را در اختيار شركت‌كنندگان قرار دادند و به نحوه تجزيه و تحلیل داده‌ها با استفاده از برنامه  TWOSEX-MSChart، پرورش انبوه و تئوري برداشت، نرخ مصرف شكارگري، پيش‌بيني جمعيت، جدول زندگي گروهي، هزينه پرورش   (Cost rearing)  و نرخ پارازيتيسم پرداختند.

DSC05741
DSC05735
DSC05735
DSC05737

دیدگاه ها بسته شده است