قالب وردپرس

گزارش برگزاری دوره آموزشی در خصوص سن زدگی دانه های گندم

گزارش برگزاری دوره آموزشی “روش هاي نوين تكثير انبوه بالتوري سبز و زنبور تريكوگراما”

دسامبر 18, 2017

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش 1396

ژانویه 2, 2018

گزارش برگزاری دوره آموزشی در خصوص سن زدگی دانه های گندم

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص سن زدگی دانه های گندم مورخ 12 لغایت 14 آذرماه 1396"

از دوازدهم تا چهاردهم آذرماه 1396 کارگاه آموزشی در خصوص سن زدگی دانه های گندم در سازمان حفظ نباتات و بخش تحقیقات سن گندم موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور برگزار شد. در این کارگاه آموزشی آقای دکتر جعفر محقق نیشابوری مباحثی را در خصوص سن زدگی دانه گندم به صورت نظری و عملی مطرح کرد. شرکت کنندگان این کارگاه آموزشی کارشناسان حفظ نباتات استان¬های غربی کشور و نیز کارشناسان بخش تحقیقات سن گندم بودند.

1
2

دیدگاه ها بسته شده است