قالب وردپرس

کارگاه آموزشی”مدیریت عوامل خسارت زای گندم (مدیریت علف های هرز)”

گزارش جلسه زوال مو

ژانویه 21, 2018

گزارش سخنرانی علمی « فیتوپلاسماهای مهم مناطق مرکزی ایران»

ژانویه 24, 2018

کارگاه آموزشی”مدیریت عوامل خسارت زای گندم (مدیریت علف های هرز)”

کارگاه آموزشی مدیریت عوامل خسارت زای گندم (مدیریت علف های هرز) در تاریخ 24 دی­ماه 1396 در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام با شرکت کشاورزان پیشرو کارشناسان محترم ترویج پهنه­ ها، محققان معین و کارشناسان زراعت و حفظ نباتات استان ایلام برگزار گردید در این کارگاه آموزشی آقای دکتر مهدی مین باشی از اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه­پزشکی به تدریس موارد ارائه شده ذیل پرداختند. همچنین کارگاه آموزشی با حضور دکتر مین باشی در تاریخ 25دی­ماه 1396 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول با شرکت کشاورزان پیشرو ،کارشناسان محترم ترویج پهنه­ ها، محققان معین و کارشناسان زراعت و حفظ نباتات استان خوزستان برگزار گردید.

  • معرفی روشهای مختلف علف های هرز
  • معرفی علفکشهای مهم گندم
  • مسئله مقاومت علفهای هرز گندم به علفکشها

3
2

دیدگاه ها بسته شده است