قالب وردپرس

ارائه گزارش ساليانه بخش‌های تحقیقاتی ستاد موسسه از بهمن ماه 1396

برگزاری مراسم گرامیداشت دهه فجر- هجدهم بهمن ماه 96

فوریه 10, 2018

گزارش بازدید و جلسه کارشناس سوری و رئیس مؤسسه چغندرقند، بهمن ماه 96

مارس 3, 2018

ارائه گزارش ساليانه بخش‌های تحقیقاتی ستاد موسسه از بهمن ماه 1396

ارائه گزارش ساليانه بخش‌های تحقیقاتی ستاد موسسه


از روز چهارشنبه مورخ 25 بهمن‌ماه 1396 براساس برنامه سنواتی سال‌های گذشته، گزارش عملکرد سالیانه پژوهشی بخش‌های تحقیقاتی مؤسسه توسط محققین و اعضاء‌هیئت‌علمی آن بخش‌ها در حضور معاون محترم پژوهشی و فن‌آوری مؤسسه ارائه و این جلسات تا ارائه کامل گزارش عملکرد کلیه‌ی بخش‌های تحقیقاتی مؤسسه ادامه خواهد داشت. ، جلسات برگزارشده عبارتند از:

 

ارائه گزارش عملکرد پژوهشی سالیانه بخش تحقیقات جانورشناسی

 

روز چهارشنبه مورخ 25 بهمن‌ماه براساس برنامه سنواتی سال‌های گذشته، گزارش عملکرد سالیانه پژوهشی بخش تحقیقاتی جانورشناسی توسط محققین و اعضاء‌هیئت‌علمی آن بخش با حضور معاون محترم پژوهشی و فن‌آوری مؤسسه ارائه گردید. لازم به ذکر است این جلسات مستمر تا ارائه کامل گزارش عملکرد کلیه‌ی بخش‌های تحقیقاتی مؤسسه ادامه خواهد داشت.

دیدگاه ها بسته شده است