قالب وردپرس

بازدید هیئت آپاری کشور پاکستان از مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

“روز درختکاری در موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور”16 اسفندماه 96

مارس 10, 2018

گزارش جلسه هماهنگی اجرای طرح تحقیقاتی تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مقاوم به علف‌کش-15 اسفند 96

مارس 10, 2018

بازدید هیئت آپاری کشور پاکستان از مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور

پیرو هماهنگی و درخواست مدیرکل محترم دفتر ارتباطات علمی و همکاری‌های بین‌المللی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی هیئت آپاری از کشور پاکستان متشکل از رئیس و معاون اجرایی، آقایان یوسف ظفر و راویندار خطرپال از نمایشگاه دائمی و موزه حشرات مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور بازدید بعمل آورند. در این بازدید که آقای دکتر حسینی مسئول امور بین‌الملل مؤسسه ایشان را همراهی می‌کردند،‌ نامبرده ضمن آشنایی با پتانسیل‌های بالقوه مؤسسه در زمینه آزمایشگاه‌های تخصصی از آخرین دستآوردهای علمی و پژوهشی در حوزه تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی مطلع شدند. لازم به ذکر است ایشان ابراز علاقه‌مندی نمود تا محققین کشور متبوع در آینده از موسسه بازید بعمل آورند و تحقیقات مشترکی را پیش ببرند. همچنین از محققین موسسه جهت بازدید از فعالیت‌های کشاورزی کشور پاکستان دعوت بعمل آمد.

photo_2018-03-05_11-37-43
photo_2018-03-05_11-24-37

دیدگاه ها بسته شده است