قالب وردپرس

تا سال 1345 در ساختار مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی (مؤسسه تحقیقات گياه‌پزشكي كشور فعلی) بخش مستقلی که وظايف تحقیق در زمینه رستنی‌های ایران را عهده‌دار باشد، وجود نداشت. در این سال در تشکیلات جدید مؤسسه بخشی تحت عنوان "بخش طبقه‌بندی گیاهان" با سه آزمایشگاه (1) طبقه‌بندی گیاهان عالی، (2) طبقه‌بندی گیاهان پست و (3) طبقه‌بندی قارچ‌ها و باکتری‌ها تصویب و ابلاغ شد. با تصویب تشکیلات جدید مؤسسه تحقیقات آفات و بیماری‌های گیاهی (در قالب سازمان تحقیقات کشاورزی) در سال 1357، بخش طبقه‌بندی گیاهان به "بخش تحقیقات گیاه‌شناسی" تغییر نام داد. در ضمن وظایف تحقیقات باکتری‌شناسی نیز از این بخش منفک و به بخش تحقیقات بیماری‌های گیاهان مؤسسه محول گردید. در سال 1376 نام اين بخش به دليل ماهيت فعاليت‌هاي خود به "بخش تحقيقات رستني‌ها" مجددا تغيير يافت. بخش تحقيقات رستني‌ها به عنوان بنيان‌گذار تحقيقات رده‌بندي قارچ‌ها و گياهان در وزارت جهاد كشاورزي و همچنين با دارا بودن مجموعه‌هاي غني نگهداري قارچ‌ها، گياهان و علف‌هاي هرز در وزارت مذكور از جايگاه ويژه‌اي در تحقيقات كشاورزي، خاصه تحقيقات گياه‌پزشكي، در كشور برخوردار است.

افزايش دانش رده‌بندي رستني‌هاي كشور شامل قارچ‌ها، گياهان و جلبك‌ها در جهت توسعه راهكارها و ايجاد تكنولوژي‌هاي جديد براي حل مشكلات گياه‌پزشكي.
توسعه مجموعه‌هاي غني هرباريوم وزارت جهاد كشاورزي "ايران" به عنوان مجموعه‌هاي مرجع حاوي اطلاعات بخشي از تنوع زيستي كشور.
تحقيق و بررسي در زمينه رستني‌ها بويژه آرايه‌هايي كه به عنوان منابع ژنتيكي، عوامل كنترل بيولوژيك، ميزبان‌هاي ثانويه و انتخابي، بيمارگرهاي گياهي و علف‌هاي هرز در گياه‌پزشكي حايز اهميت مي‌باشند.
انجام مطالعات تنوع زيستي رستني‌هاي كشوردر راستاي توليد دانش فني جهت تكميل و به روز رساني فهرست رستني‌هاي قرنطينه داخلي و خارجي و آمادگي علمي در برابر تهديدات اگروتروريسم و بيوتروريسم.
جذب مشاركت ملي و بين المللي جهت بروز رساني و توسعه مجموعه‌هاي ذخاير ژنتيكي هرباريوم "ايران"
مستندسازي اطلاعات مربوط به تنوع زيستي كشور در قالب بانك‌هاي اطلاعاتي آنلاين.
تهيه مونوگراف، كليدهاي شناسايي و طراحي صفحات راهنماي تحت وب از رستني‌هاي داراي كاربرد در گياه‌پزشكي.
مشاركت در مباحث سلامت و امنيت غذايي از طريق:
شناسايي رستني‌هاي مضر براي سلامتي انسان‌ها به عنوان مثال قارچ‌هاي موجود روي محصولات كشاورزي و مواد غذايي مختلف كه به دليل توليد زهرابه‌هاي (mycotoxins) خطرناك تهديد جدي براي سلامت و امنيت غذايي كشور محسوب مي‌شوند.
شناسايي رستني‌هاي مهم تجزيه كننده آلاينده‌هاي صنعتي متعلق به نيروگاه‌ها، پالايشگاه‌ها و مراكز انرژي هسته‌اي.
شناسايي رستني‌هاي مهم از نظر كنترل بيولوژيكي جهت به حداقل رساندن خطرات ناشي از مصرف بي‌رويه سموم.
شناسايي رستني‌های مهم از نظر بهبود وضعيت خاك‌ها، كاهش فرسايش و افزايش تحمل گياهان در برابر تنش‌هاي خشكي و شوري به عنوان مثال قارچ‌هاي ميكوريز و همزيست گياهان.
شناسایی رستنی‌های مخرب و یا تهدید کننده آثار باستانی.

مجموعه مرجع قارچ‌ها
هرباريوم گياهان آوندي
كلكسيون ملي قارچ‌هاي زنده ايران
هرباريوم علف‌هاي هرز
هرباريوم گياهان دارويي و آفت‌كش
هرباريوم گياهان غير آوندي و جلبك‌ها
اطلاعات بیشتر
اجراي تحقيقات متنوع در زمينه شناسايي رستني‌هاي مرتبط با گياه‌پزشكي براساس روش‌هاي كلاسيك و مدرن.
پايش و رديابي رستني‌هاي تازه وارد شده به كشور بويژه گونه‌هاي مهاجم و قرنطينه و بررسي دامنه پراكنش آن‌ها در كشور.
نگهداري موثر رستني‌هاي كشور در مجموعه‌هاي ذخاير ژنتيكي هرباريوم "ايران" به منظور استفاده‌هاي علمي، تحقيقاتي، آموزشي و پاسخگویي به نيازهاي كشور در رابطه با مسایل كشاورزي.
ارايه خدمات علمي به كليه مراكز تحقيقاتي كشور در زمينه تامين و يا شناسايي قارچ‌ها، شبه قارچ‌ها، گلسنگ‌ها، جلبك‌ها و گياهان بويژه علف‌هاي هرز و بذور گياهان.
ارتباط و همكاري و هماهنگي با سازمان‌ها و موسسات تحقيقاتي و دانشگاهي در زمينه تهيه و تنظيم و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي مشترك پيرامون مطالعات تنوع زيستي رستني‌هاي كشور.
تهيه و انتشار نرم افزارهاي پژوهشي در زمينه‌هاي مختلف مربوط به رستني‌هاي كشور.
مستند‌سازي و تهيه بانك‌هاي اطلاعاتي آنلاين از رستني‌هاي كشور.
تماس دایمي و تبادل اطلاعات با مراجع مشابه داخلي و خارجي به منظور پيشبرد دانش شناسایي رستني‌ها.
هدايت و مشاوره پايان‌نامه‌هاي دانشجويي و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مختلف.
ارايه نتايج تحقيقات انجام شده به صورت مقاله، كتاب، مونوگراف و ايراد سخنراني.
  • انتشار 752 نوشته علمي شامل مقالات علمي-پژوهشي، كتب و مونوگراف‌هاي علمي.
  • كشف و معرفي 338 آرايه جديد (شامل 168 گياه و 170 قارچ) براي جهان.
  • ارايه مشاوره و همكاري در بيش از 100 مورد پايان‌نامه دكتري و كارشناسي ارشد.
  • كسب 20 مورد افتخارات ملي و بين‌المللي.
  • تهيه و انتشار 9 فقره نرم‌افزار پژوهشي (Electrobotany).
  • انتشار دوفصلنامه علمي-پژوهشي رستنيها (انتشار اين نشريه از سال 1379 آغاز شده و تا به حال 16 جلد (48 شماره) از آن همراه با ده ضميمه و ويژه‌نامه‌ منتشر شده است).