قالب وردپرس
 

معرفي هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی "ايران"

Hero

" Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae “IRAN
هرباريوم وزارت جهاد كشاورزي "ايران" در سال 1324 توسط دكتر اسفنديار اسفندياري تاسيس و تحت نام Herbarium Ministerii Iranici Agriculturae و با شناسه (كد) "IRAN" در كتابIndex Herbariorum (Holmgren & Keuken 1974) ثبت شده است و شهرت جهاني دارد. اطلاعات مربوط به اين هرباريوم هم اكنون از طريق پايگاه آنلاين فهرست هرباريوم‌هاي جهان (http://sweetgum.nybg.org/ih) قابل دسترس مي‌باشد. علاوه بر اين، مجموعه قارچ‌هاي آن در كتاب International Mycological Directory درج شده است (Hall & Minter 1994). كلكسيون قارچ‌های زنده اين مجموعه نيز در سال 1388 با شماره IRAN WDCM 939 در فهرست فدراسيون جهاني مجموعه‌هاي زنده ميكروارگانيسم‌ها، WFCC (World Federation of Culture Collections; http://www.wfcc.info) به ثبت رسيده است. نماد اين هرباريوم در نهاد رياست جمهوري نيز تصويب و ثبت شده و مراتب طي نامه 6688 مورخ 1/6/1374 به وزارت جهاد كشاورزي وقت ابلاغ شده است. علاوه بر ثبت جهاني، اين مجموعه ارزشمند در بهمن ماه سال 1387 به عنوان بيست و ششمين اثر ملي در فهرست آثار ملي طبيعي كشور به ثبت رسيده است. اين هرباريوم در حال حاضر در طبقه سوم ساختمان "مجموعه تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي گياه‌پزشكي ايران" (ساختمان موزه سابق) و در بخش تحقيقات رستني‌ها قرار دارد. هرباريوم "ايران" با دارا بودن حدود 80000 نمونه از گیاهان و 20000 نمونه از قارچ‌ها و گلسنگ‌های ایران، مجموعه‌اي منحصر به فرد از قارچ‌ها، شبه قارچ‌ها، گلسنگ‌ها، گياهان گل‌دار، علف‌هاي هرز، بازدانگان، سرخس‌ها، خزه‌ها و جلبك‌ها به‌ ويژه گونه‌هاي مرتبط با گياه‌پزشكي در کشور محسوب می‌شود. اعتبار علمي هرباريوم‌ها با داشتن نمونه‌هاي تيپ افزايش مي‌يابد، لذا حفظ و نگهداري آن‌ها حايز اهميت بسيار است. هرباریوم وزارت جهاد کشاورزی "ايران" نیز از این سرمایه علمی بی‌بهره نبوده و از اين لحاظ به ‌عنوان یکی از مجموعه‌های رستنی با ارزش در کشور و در سطح جهان مطرح می‌باشد. اين هرباريوم در حال حاضر در بردارنده تعداد 693 نمونه تیپ مي‌باشد كه از اين ميان 348 نمونه مربوط به گياهان آوندي و يك نمونه جلبك‌ (همگي جمع‌آوري شده از ايران) و 344 نمونه مربوط به قارچ‌ها (شامل 153 نمونه ايراني و 191 نمونه خارجي) مي‌باشد.