قالب وردپرس

در حال حاضر بيش از 45 سال از تأسيس و موجوديت آزمايشگاه گياهپزشكي كرج مي گذرد. در سال 1350 اين آزمايشگاه از تغيير ساختار آزمايشگاه بررسي آفات چغندرقند كه واحدي تحقيقاتي در درون بنگاه توليد و اصلاح بذر چغندرقند سابق"موسسه تحقيقات، اصلاح و تهيه بذر چغندر" بود، بوجود آمد و به طور قانوني به موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي تحويل داده شد. تا سال 1358 اين آزمايشگاه با دو نفر محقق و با لوازم و فضاي محدود و در داخل سه اطاق و با حداقل امكانات وظايف محوله از طرف مؤسسه متبوعه را انجام مي داد . در سال 1366 ساخت آزمايشگاه جديد آغاز شد و در سال 1367 مورد بهره برداري قرار گرفت. سپس در سال 1372، گلخانه هاي تحقيقاتي آن نيز آماده بهره برداري گرديد. مساحت كل زمين واگذاري شده 6000 متر مربع و زيربناي آزمايشگاه و گلخانه هاي تحقيقاتي بيش از 11000 متر مربع مي باشد. گلخانه هاي تحقيقاتي مجهز به سيستم كنترل حرارت، رطوبت و نور مي باشد. از سال 1383بر اساس تفاهم‌نامه با موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر سطحي معادل 16 هكتار زمين زراعي از ضلع شمالي مزرعه 500 هكتاري آن موسسه جدا و به عنوان بستر آزمايشي در اختيار موسسه گياه پزشكي و اين آزمايشگاه قرار گرفت و پروژه‌هاي تحقيقاتي متعددي در زمينه هاي گوناگون گياهپزشكي در آن انجام شده و يا در دست اجرا است. از سال 1393، سطح مزرعه آزمايشي، با توجه به نيازهاي تحقيقاتي موسسه اصلاح و تهيه نهال و بدر، به 10 هكتار كاهش يافت.

برگزاري كارگاههاي آموزشي - علمي جهت محققين، كشاوزان و باغداران.
مشاركت و مصاحبه با راديو البرز در خصوص كنترل آفات، بيماري‌هاي گياهي و علف هاي هرز مزارع و باغات.
شرکت در جلسات سازمانها، موسسات و معاونت‌هاي اجرايي وزارت متبوع و ارایه مشاوره و راهکار در موارد مربوطه.
ارزیابی مقالات جهت طرح در کنگره ها و همایشها.
ارزیابی و داوری مقالات ژورنالهای علمی داخل و خارج از کشور.
آموزش كارشناسان معرفي شده از سوي نظام مهندسي.
راهنمايي و مشاوره دانشجويان نحصيلات تكميلي در رشته هاي مرتبط زير مجموعه گياهپزشكي.
آموزش دانشجويان كارورز معرفي شده از سوي موسسه تحقيقات گياهپزشكي.
بررسی اکولوژی حشرات و تغييرات جمعيت آن‌ها متاثر از عوامل زنده و غيرزنده
بررسی بیولوژی حشرات
بررسي جنبه هاي مختلف مبارزه زراعي
تحقيق در زمينة مديريت تلفيقي آفات، بيمارهاي گياهي و علف هاي هرز.
بررسي و اصلاح پروپوزال‌هاي ارجاعي از كميته هاي محترم علمي موسسه.
داوري گزارش‌هاي طرحهاي تحقيقاتي از مراكز تحقيقاتي ارسال شده توسط كميته هاي محترم علمي موسسه.
انتشار نتايج تحقيقات انجام شده به صورت مقاله هاي علمي و تحقيقاتي
تماس دايمي وتبادل اطلاعات علمي با مراجع مشابه علمي داخلي و بين المللي به منظور آگاهي از آخرين اطلاعات مربوطه.
بررسی تاثیر سموم مختلف بر روی حشرات، قارچ‌هاي بيماريزا و علف هاي هرز محصولات مختلف و تایید کارایی آنها جهت ثبت سموم درخواستی شرکتها
بررسی تاثیر فرومونهای مختلف تولید داخل و خارج کشور
هدایت و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
هدایت دانشجویان کارشناسی در دوران کارآموزی
تهیه دستورالعمل های مختلف جهت کنترل آفات، بيماري ها و علف‌هاي هرز محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای
ارایه راهکارهایی جهت کاهش مصرف سموم
پاسخ به سئوالات فني درخواست شده از طرف افراد، سازمان‌ها و موسسات داخلي و خارجي.
انجام ساير امور محوله.