قالب وردپرس

آرشیو سالهای 1390 تا 1394

نشریات ترویجی 1394

آشنایی با ویروس برگ قاشقی سیب زمینی وروش­های کنترل آن

نماتد سیب زمینی Globodera rostochiensisوضعیت آلودگی و روش های مدیریت آن

کاربرد خاکپوش های پلاستیکی انعکاسی جهت کاهش جمعیت شته های ناقل بیماری های ویروسی درمحصولات جالیزی

 راهنمای شناسایی و مدیریت بیماری شانکر ساقه زیرزمینیRhizoctonia solani و شوره سیاه سیب زمینی

شناخت و مدیریت علفهای هرز در کشتهای پاییزه چغندرقند

شناسایی سنین پورگی ملخها با استفاده از شکل جوانه بال

علف هرز کاتوس Cynantum acutum (بیولوژی و مدیریت)

راهنمای شناسایی لاروهای مهمترین بال پولکداران آفت متعلق به بالاخانواده Pyraloideae  در ایران

شناسایی و مدیریت بیماریهای ویروسی موز

نماتد مولد گره ریشه انار و مدیریت آن

شناسايي و مديريت سفيدك پودري و سفيدك كركي انگور

شناسايي و مديريت بيماري لکه قهوه اي قارچ خوراکي

نماتدهاي مولد گره ريشه در كيوي و مديريت آن‌ها

مدريت تلفيقي سرخرطومي برگ يونجه

نشریات ترویجی 1393

فهرست بال غشاييان موجود درموزه‌ي حشرات هايك ميرزايانس

آشنايي با كرم سفيد ريشه و مديريت تلفيقي آن

مديريت بيماري پوسيدگي فوزاريومي خوشه ذرت با عامل Fusarium verticillioides

فهرست بال‌ پولك‌داران موجود درموزه حشرات هايك ميرزايانس 

زنبور گلابی و راهکارهایی برای مدیریت انبوهی آن

مدیریت تلفیقی مگس گیلاس

آشنايي با كاربرد باكتري بي‌تي در محصولات كشاورزي

نشریات ترویجی 1392

کرم ساقه خوار اروپائي ذرت Ostrinianubilalis Hbn  و مديريت تلفيقي آن

آشنايي با بيماري آنتراكنوز گردو 

 

نشریات ترویجی 1391

مديريت تلفيقی علفهاي هرز در خربزه

 

نشریات ترویجی 1390

مدیریت علفهای هرز در مزارع پنبه

توصیه های فنی- کاربردی به منظور کاهش آلودگی بذور زراعی به بذر علف های هرز

 

دستورالعمل های 1394

مدیریت سوسک های کرگدنی خرما در نخلستان ها

كنترل بيماري پژمردگي ورتيسليومي پنبه

بیماری اسکا یا زوال مو و روشهای کنترل آن

کاربرد غده های بذری آغشته به قارچ کش بیولوژیکی  Talaromyces flavus جهت کنترل پژمردگي ورتيسيليومي سيب‌زميني

كاهش آفلاتوكسين‌ها در ذرت

تاثير روش‌هاي به زراعي در كاهش خسارت پرندگان به كلزا

مديريت بيماري سفيدك كركي خيار در كشتهاي گلخانه‌اي

مديريت بيماري پژمردگي، پوسيدگي ريشه و طوقه فوزاريومي خيار در كشت هاي گلخانه‌اي

مدیریت بیماری پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه چغندر‌قند

مدیریت بیماری سفیدک پودری چغندر‌قند

مدیریت بیماری زنگ زرد یا زنگ خطی گندم

مديريت علف هاي هرز در مزارع ذرت ايران

مديريت توام بيماري‌هاي سياهك آشكار و لكه نواري جو

مديريت سن بذرخواركلزا  Nysius cymoides

مدیریت زنجرک خرما

  مديریت بیماری لکه‌خرمایی گندم

مدیریت بیماری سپتوریوز برگ گندم

مدیریت بیماری سیاهک معمولی ذرت با عامل Ustilago maydis

مدیریت بیماریهای ویروسی کوتولگی زبر و موزاییک ذرت

مدیریت بیماری سفیدک پودری گندم

      كنترل غيرشيميايي كلاهو (سنجاب زميني) در مزارع كشور

مدیریت علف های هرز در مزارع سورگوم ایران

دستور العمل های 1393

کنترل زیستی سن گندم در مکان های زمستان گذران

مدیریت علف های هرز در مزارع ذرت ایران

نحوه کاربرد آفت کشهای بیولوژیک بر پایه قارچ های بیمارگر حشرات علیه آفات در مزرعه و گلخانه