قالب وردپرس
 
yaftepic
دستورالعمل های اجرایی

 • اختلاط پهن‌برگ‌كش‌هاي كاربردي در مزارع گندم با ريزمغذي‌ها
 • مدیریت کنترل پسیل آسیایی مرکبات
 • بیماری‌های مهم ویروسی گندم وجو ومدیریت آن‌ها
 • كاربرد طعمه Bt برای کنترل طوقه بر چغندرقند Agrotis segetum
 • كنه بنه زعفران (Rhyzoglyphus robini) و مديريت تلفيقي آن
 • مدیریت بیماری سفیدک کرکی انگور
 • مدیریت بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی غده های بذری سیب زمینی
 • استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در مدیریت تلفیقی سفیدبالک های گوجه فرنگی گلخانه ای
 • مدیریت کنترل پسیل آسیایی مرکبات
 • اختلاط پهن برگ کشهای کاربردی در مزارع گندم با ریز مغإی ها
 • کنترل بیماری سفیدک پودری انگور
 • کنترل خسارت تشی با استفاده از مواد دورکننده و توری سیمی در باغات و جنگل¬ها
 • مديريت بيماري پوسیدگی آرميلاريايي ریشه انار
 • بیماری‌های مهم ویروسی گندم و جو و مدیریت آن‌ها با استفاده از تاریخ کشت و ضدعفونی بذردر مناطق سرد و معتدل
 • مدیریت بيماري لکه سياه سيب درختی
 • مديريت اكراتوكسين Aو قارچهاي مولد آن در كشمش
 • مدیریت بیماری موزاییک ایرانی ذرت
 • مدیریت سپردار زرد شرقی مرکبات
 • كنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو
 • مدیریت بیماری بذرزاد ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV)
 • مدیریت تلفیقی بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا
 • مدیریت تلفیقی كپك خاكستري خوشه تاک
 • مدیریت بید سیب¬زمینی در مزرعه و انبار
 • مدیریت بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم
 • راهنمای نمونه برداري از مزارع سيب زميني تجاري و بذري بمنظور رديابي نماتدهاي سيست سيب زميني
 • مدیریت بیماری جاروک لیموترش
 • مگس گیلاس و مدیریت آن
 • کنترل شیمیایی گل جالیز مصری در توتو باسما و سیب زمینی
 • مدیریت سوسک های کرگدنی خرما در نخلستان ها
 • مدیریت همزمان بیماری‏های ویروسی و علف‏های هرز در کدوئیان
 • مدیریت بیماری سفیدک پودری خیار در کشت‌های مزرعه‌ای
 • مدیریت مگس های مینوز برگ سبزیجات
 • مديريت كنه جوانه بادام
 • كاربرد صابون حشره كش در كنترل شته ها در گلخانه
 • مديريت آفات، بيماري‌ها و علف‌هاي‌هرز كلزا در استان هاي گلستان و مازندران
 • نشریات ترویجی

 • بیماری سوختگی آلترناریایی پسته
 • راهکارهای مناسب خانگی و صنعتی جهت کاهش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی
 • بیماری بلاست مرکبات
 • مديريت تلفيقی علف های هرز زعفران
 • مدیریت پوسیدگی آرمیلاریایی طوقه و ریشه درختان میوه هسته¬دار
 • اطلس بذور علف¬هاي هرز تيره اويارسلام در ايران
 • گونه¬هاي مهم كنه¬هاي شكارگر خانواده Phytoseiidae در كشاورزي
 • مدیریت سوسک سرشاخه خوار رزاسه
 • مديريت تلفيقي كرم خراط
 • بیماری سفیدک پودری درختان سیب و روش‏های مدیریت آن
 • سوسک چوبخوار خرما ومدیریت آن
 • سوسک کک مانند Phyllotreta corrugateو مدیریت آن در مزارع کلزا
 • مهم ترین بیماری های ویروسی شته زاد و مدیریت آن ها در مزارع تولید بذر سیب زمینی
 • مدیریت کنترل سرخرطومی جالیزAcythopeus curvirostris persicus Thompson
 • بیماری لکه آجری برگ بادام و مدیریت آن
 • مديريت بيماري پيتيومي مرگ گياهچه و پوسيدگي طوقه و ريشه خیار در كشت¬هاي گلخانه¬اي
 • راهنماي پايش، يادداشت برداري و ارزيابي بيماريهاي مهم گندم و جو در مزرعه وگلخانه
 • مدیریت تلفیقی سرخرطومی گیلاس
 • معرفی و مديريت‌ بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگي
 • شناسايي و روش‌هاي كنترل ويروس كوتولگي زرد كدوييان
 • بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب و روش‏های مدیریت آن
 • روش‌های کنترل کیفی روغن‌های مورد استفاده در کنترل آفات کشاورزی
 • مديريت تريپس‌ها در مزارع پياز
 • مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه
 • راهنمای شناسایی مزرعهاي خانواده‌های شپشک‌های گیاهی (Coccoidea)
 • آرشیو سالهای قبل

  نشریات علمی پژوهشی