قالب وردپرس

نظر به گستردگي مناطق انتشار سن گندم در کشور و خسارت كمي و كيفي قابل توجه آن، بخش تحقیقات سن گندم فعاليت خود را از سال 1375 آغاز كرد. فعاليتهاي پژوهشي، آموزشي و ترويجي بخش تحقيقات سن گندم در مقياس ملي با همكاري سایر مراکز علمی و اجرايي مانند موسسه تحقيقات بیوتکنولوزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، موسسه تحقيقات ديم، موسسه تحقيقات خاك و آب،‌ پژوهشكده غلات، مراكز تحقيقات كشاورزي و منابع طبیعی و سازمان حفظ نباتات و در ابعاد بين¬المللي با همكاري موسساتي مانند ايكاردا انجام شده و در حال حاضر نيز ادامه دارد.

بيولوژي و اکولوژی سن گندم و سایر آفات غلات
كنترل بيولوژيك سن گندم و سایر آفات غلات
فیزیولوژی سن گندم و سایر آفات غلات
كنترل شيميايي سن گندم و سایر آفات غلات
مقاومت ارقام به سن گندم و سایر آفات غلات

بخش تحقيقات سن گندم برای انجام وظایف خود آزمايشگاه¬های زیر را در اختیار دارد.
1- آزمایشگاه بیولوژی و اکولوژی سن گندم و سایر آفات غلات
2- آزمایشگاه فیزیولوژی و سم شناسی سن گندم و سایر آفات غلات
3-آزمایشگاه کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی سن گندم و سایر آفات غلات

محققین بخش تحقیقات سن گندم علاوه بر توانایی تشخیص گونه های مختلف آفات خسارت زا به مزارع گندم و جو و تحقیقات مربوط به سامانۀ اطلاعات جغرافيايي، از تجربۀ کافی در زمینۀ مطالعۀ اجزای تشکیل دهندۀ مدیریت تلفیقی آفات مانند بررسی الگوها و مدل های نمونه برداری، طراحی شبكه هاي مراقبت، تعیین سطح زیان اقتصادی، مطالعۀ جدول زندگی و دینامیسم جمعیت، مطالعۀ تئوری ها و استراتژی های کنترل بیولوژیک و بهینه سازی روش های پرورش و کنترل آفات بهره می برند.

از دستاوردهای این بخش می توان به ارایۀ روش ها و مدل های نمونه برداری براي ردیابی جمعيت سن گندم، تعیین سطح زیان اقتصادی حشرات کامل و پوره¬های سن گندم، بهینه سازی كنترل بيولوژيك سن گندم با استفاده از زنبورهاي پارازيتوئيد تخم و بهینه سازی شبكه هاي مراقبت در مديريت سن گندم اشاره کرد. همچنین فعالیت های این بخش در زمینۀ بهینه سازی کنترل شیمیایی سن گندم علاوه بر معرفی و ثبت حشره کش های جدید در راستای تنوع بخشی آفت کش های موثر روی این آفت، منجر به کاهش 40 درصدی دوز توصیۀ شدۀ پرمصرف ترین حشره کش مورد استفاده (دلتامترین) شده است که با توجه به سطح سمپاشی وسیع (بیش از دو میلیون هکتار) صرفه جویی قابل توجهی را به همراه دارد. بخش تحقيقات سن گندم تاکنون 14 کارگاه آموزشي ملی و بین المللی و 3 گردهمايي ساليانه را برگزار کرده و 3 دستورالعمل فني ارائه کرده است. همچنین بیش از 50 پروژۀ تحقيقاتي و 20 پايان نامه دوره دكتري و كارشناسي ارشد در این بخش انجام شده و 50 مقاله علمی توسط محققین بخش به چاپ رسیده است.