قالب وردپرس
 
yaftepic
دستورالعمل های اجرایی

 • كاربرد طعمه Bt برای کنترل طوقه بر چغندرقند Agrotis segetum
 • كنه بنه زعفران (Rhyzoglyphus robini) و مديريت تلفيقي آن
 • مدیریت بیماری سفیدک کرکی انگور
 • مدیریت بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی غده های بذری سیب زمینی
 • استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک در مدیریت تلفیقی سفیدبالک های گوجه فرنگی گلخانه ای
 • مدیریت کنترل پسیل آسیایی مرکبات
 • اختلاط پهن برگ کشهای کاربردی در مزارع گندم با ریز مغإی ها
 • کنترل بیماری سفیدک پودری انگور
 • کنترل خسارت تشی با استفاده از مواد دورکننده و توری سیمی در باغات و جنگل¬ها
 • مديريت بيماري پوسیدگی آرميلاريايي ریشه انار
 • بیماری‌های مهم ویروسی گندم و جو و مدیریت آن‌ها با استفاده از تاریخ کشت و ضدعفونی بذردر مناطق سرد و معتدل
 • مدیریت بيماري لکه سياه سيب درختی
 • مديريت اكراتوكسين Aو قارچهاي مولد آن در كشمش
 • مدیریت بیماری موزاییک ایرانی ذرت
 • مدیریت سپردار زرد شرقی مرکبات
 • كنترل بیماری پیچیدگی برگ هلو
 • مدیریت بیماری بذرزاد ویروس موزاییک معمولی لوبیا (BCMV)
 • مدیریت تلفیقی بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا
 • مدیریت تلفیقی كپك خاكستري خوشه تاک
 • مدیریت بید سیب¬زمینی در مزرعه و انبار
 • مدیریت بیماری بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم
 • راهنمای نمونه برداري از مزارع سيب زميني تجاري و بذري بمنظور رديابي نماتدهاي سيست سيب زميني
 • مدیریت بیماری جاروک لیموترش
 • مگس گیلاس و مدیریت آن
 • کنترل شیمیایی گل جالیز مصری در توتو باسما و سیب زمینی
 • مدیریت سوسک های کرگدنی خرما در نخلستان ها
 • مدیریت همزمان بیماری‏های ویروسی و علف‏های هرز در کدوئیان
 • مدیریت بیماری سفیدک پودری خیار در کشت‌های مزرعه‌ای
 • مدیریت مگس های مینوز برگ سبزیجات
 • مديريت كنه جوانه بادام
 • كاربرد صابون حشره كش در كنترل شته ها در گلخانه
 • مديريت آفات، بيماري‌ها و علف‌هاي‌هرز كلزا در استان هاي گلستان و مازندران
 • نشریات ترویجی

 • بیماری سوختگی آلترناریایی پسته
 • راهکارهای مناسب خانگی و صنعتی جهت کاهش باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی
 • بیماری بلاست مرکبات
 • مديريت تلفيقی علف های هرز زعفران
 • مدیریت پوسیدگی آرمیلاریایی طوقه و ریشه درختان میوه هسته¬دار
 • اطلس بذور علف¬هاي هرز تيره اويارسلام در ايران
 • گونه¬هاي مهم كنه¬هاي شكارگر خانواده Phytoseiidae در كشاورزي
 • مدیریت سوسک سرشاخه خوار رزاسه
 • مديريت تلفيقي كرم خراط
 • بیماری سفیدک پودری درختان سیب و روش‏های مدیریت آن
 • سوسک چوبخوار خرما ومدیریت آن
 • سوسک کک مانند Phyllotreta corrugateو مدیریت آن در مزارع کلزا
 • مهم ترین بیماری های ویروسی شته زاد و مدیریت آن ها در مزارع تولید بذر سیب زمینی
 • مدیریت کنترل سرخرطومی جالیزAcythopeus curvirostris persicus Thompson
 • بیماری لکه آجری برگ بادام و مدیریت آن
 • مديريت بيماري پيتيومي مرگ گياهچه و پوسيدگي طوقه و ريشه خیار در كشت¬هاي گلخانه¬اي
 • راهنماي پايش، يادداشت برداري و ارزيابي بيماريهاي مهم گندم و جو در مزرعه وگلخانه
 • مدیریت تلفیقی سرخرطومی گیلاس
 • معرفی و مديريت‌ بیماری ویروسی پیچیدگی برگ زرد گوجه‌فرنگي
 • شناسايي و روش‌هاي كنترل ويروس كوتولگي زرد كدوييان
 • بیماری شانکر سیتوسپورایی درختان سیب و روش‏های مدیریت آن
 • روش‌های کنترل کیفی روغن‌های مورد استفاده در کنترل آفات کشاورزی
 • مديريت تريپس‌ها در مزارع پياز
 • مبانی پیشگیری از خسارت آفات در گلخانه
 • راهنمای شناسایی مزرعهاي خانواده‌های شپشک‌های گیاهی (Coccoidea)
 • دستنامه ها
  کتاب ها
  دانلود نسخه کم حجم کتاب
  دانلود نسخه اصلی کتاب(با حجم14Mb)

  لیست کتب منتشرشده موسسه

  جهت دریافت کتابها به مرکز اسناد ومدارک گیاه پزشکی مراجعه شود.

  آرشیو سالهای قبل