قالب وردپرس
 

تحقيقات علف‌هاي هرز در وزارت كشاورزي سابق از سال 1319 آغاز گرديد و همان سال نخستين مقاله در اين زمينه در مجله فلاحت به چاپ رسيد. در سالهاي 1319 و 1320، تحقيقات علف‌هاي هرز در اداره كل بررسيها و بنگاه اصلاح بذر ادامه داشت و پژوهشهاي پراكنده‌اي صورت گرفت. از سال 1325 در وزارت كشاورزي مرحوم مهندس عين اله بهبودي مطالعاتي جهت شناسايي علف هاي هرز مزارع انجام داد و در سال 1340 كتابي بنام “علف‌هاي هرزه” توسط ايشان تدوين و چاپ شد كه درآن به معرفي برخي از علف‌هاي هرز و روشهاي كنترل آنها اشاره داشت. همزمان با اين بررسيها، گياه شناساني مانند مرحوم دكتر اسفنديار اسفندياري، مرحوم دكترحبيب اله ثابتي و مرحوم دكتر محمد صانعي شريعت پناهي در شناسايي علف‌هاي هرز ايران فعاليت نمودند. مهندس بهبودي در سال 1336 پس از احداث آزمايشگاه بيولوژي ورامين امور بررسي علف هاي هرز را در اين آزمايشگاه متمركز كرد. در اين آزمايشگاه از سال 1338 تحقيقاتي در زمينه شناسايي علف هاي هرز و نحوه كنترل شيميايي آن شروع شد و تعدادي علف كش در مزارع برنج گيلان مورد بررسي قرار گرفت. از اين تاريخ مرحوم دكتر علي مظاهري تحقيقات در مورد علف هاي هرز كشور و مبارزه با آنها طبق برنامه منظم و ضمن تدوين طرحهاي تحقيقاتي به مرحله اجرا گذاشت. وي جهت توسعه پژوهشهاي مربوط به علف هاي هرز و براي تامين اين هدف كوششهاي قابل ملاحظه اي به عمل آورد. در اثر مساعي نامبرده آزمايشگاه بررسي علف هاي هرز با تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور از سال 1341 در ورامين ايجاد و نامبرده با سمت رئيس آزمايشگاه با پرسنل محدودي از جمله مهندس محمد باقر مداح و مهندس پرويز طاهريان و محققان مستقر در شهرستانها شروع به فعاليت كرد. در سال 1362 تحقیقات علف های هرز از ورامین به بخش تازه تاسیس علف های هرز در موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي منتقل شد. در سال 1375 با تلاش دکتر سيد جواد انگجي و مهندس محمد رضا موسوي ساخت بخش جديد تحقيقات علف‌هاي‌هرز آغاز و در سال 1378بخش جدید تحقیقات علف های هرز افتتاح شد و با همت دكتر حميد رحيميان (مسئول وقت بخش) بخش تحقيقات علف‌هاي‌هرز از نظر نيروي انساني و فضاي فيزيكي متحول شد. در سال 1379 تا 1384 دكتر محمدعلي باغستاني ميبدي مسئوليت بخش را عهده دار شد و آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي متعددي مانند آزمايشگاه اكوفيزيولوژي، آزمايشگاه كنترل بيولوژيكي و آللوپاتي، آزمايشگاه مقاومت به علف‌كش‌ها، آزمايشگاه GIS، مجموعه گلخانه‌ها و خزانه‌ تحقيقاتي راه‌اندازي شد. از بدو تاسیس این بخش آقایان مهندس محمد باقر مداح(1362 تا 1373)، مهندس محمدرضا موسوی (1373 تا 1377)، دکتر حمید رحیمیان (1377 تا 1379)، دکتر محمد علی باغستانی (1379 تا 1384 و 1392 تا 1393)، مهندس جواد خلقانی (1384 تا 1388)، دکتر منصور منتظری (1388 تا 1392) و دکتر مهدی مین باشی (1393 تا کنون) ریاست آنرا عهده دار بوده اند.

تحقيقات علف‌هاي هرز در وزارت جهاد كشاورزي از سال 1319 آغاز شده است. اين تحقيقات به صورت‌هاي گوناگون و درقالب آزمايشگاه‌هاي تخصصي، در قسمت‌‌هاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي ادامه يافت تا اين‌كه در سال 1362 بخش تحقيقاتي مستقلي تحت عنوان بخش تحقيقات علف‌هاي هرز در موسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور ايجاد و مستقر گرديد. در حال حاضر اين بخش با چهار آزمايشگاه تخصصي و یک مزرعه تحقیقاتی در کرج در زمينه تحقيقات علف‌هاي هرز مشغول فعاليت است. جمع‌آوري و شناسايي علف‌هاي هرز و گياهان انگلي، تحقيق در زمينه بيولوژي، اكولوژي، فنولوژي و فيزيولوژي علف‌هاي‌ هرز، تعيين مناطق انتشار علف‌هاي هرز و تهيه نقشه پراكنش جغرافيايي آن‌ها در محصولات باغي و زراعي، برآورد خسارت علف‌هاي هرز مهم در محصولات كشاورزي، ارزيابي اقتصادي كنترل علف‌هاي هرز در نظام‌هاي زراعي و بهبود ابزارها و روش‌های كنترل، بررسي روش‌هاي كنترل علف‌هاي هرز با استفاده از روش‌هاي شيميايي، زراعي و كنترل بيولوژيكي با استفاده از عوامل زنده و فرآورده‌هاي طبيعي در محصولات كشاورزي و اراضي غير مزروعي و طراحي سيستم خبره (expert system) براي مديريت علف‌هاي هرز از اهداف مهم اين بخش به شمار مي‌روند.

آزمايشگاه بيو لوژي و اكو فيزيولوژي علف هاي هرز
آزمايشگاه علف كشها و مقاومت به آنها
آزمايشگاه كنترل بيولوژيكي علف هاي هرز و دگرآسيبي (Alellopathy)
آزمايشگاه سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سيستم خبره (Expert System)
آزمايشات مزرعه اي مديريت علف هاي  هرز محصولات زراعي و باغي
 هرباريوم علف هاي هرز

اطلاعات بیشتر

جمع‌آوري و شناسائي علفهاي ‌هرز و انگلهاي گلدار در مراحل مختلف رويشي و زايشي در مزارع، باغها، اراضي غير مزروعي و آبهاي كشاورزي و تعيين مناطق انتشار و تهيه نقشه پراكندگي آنها در سطح كشور با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
بررسي بيولوژي، اكولوژي، فنولوژي و فيزيولوژي علفهاي ‌هرز
جمع‌آوري و شناسائي و تهيه مجموعه بذور علفهاي ‌هرز و بررسيهاي لازم روي آنها
بررسي پويايي بانك بذر و جمعيت علفهاي ‌هرز
بررسي روشهاي مختلف مديريت علفهاي‌هرز
برآورد خسارت علفهاي‌هرز در محصولات زراعي و باغي
بررسي آثار زيست محيطي روشهاي كنترل علفهاي‌هرز
آزمايش علف‌كشهاي جديد
بررسي روشهاي موثر بر افزايش كارايي علف‌كشها
مديريت مقاومت علفهاي‌هرز به علف‌كشها
مطالعه مولكولي مكانيسمهاي مقاومت به علف كش ها
بررسي بيولوژي، اكولوژي و مديريت علفهاي‌هرز مهاجم
تهيه و طراحي سيستمهاي خبره علفهاي‌هرز براي محصولات كشاورزي
مدلسازي به منظور پيش بيني و پيشگيري از بروز مشكلات علفهاي‌هرز
بررسي چگونگي كاهش مصرف علف‌كشها